Godziny otwarcia:

 

Miejska Biblioteka Publiczna

Poniedziałek,Środa,Czwartek 8:00- 16:00

Wtorek 8:00-17:00

Piątek 8:00-15:00

 

 

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 1. pl
 2. en

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

 

WSTĘP

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w  Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. 29 71 42 145
e-mail: mbp.makow@op.pl

 

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-29.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

-Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

-Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej  funkcji nagłówków.

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:Firefox, Chrome, Internet Explorer:[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widokOpera:[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok[-] aby pomniejszyć widok

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

 • filmów posiadających napisy dla osób głuchoniemych.

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i przeprowadzonej samooceny .

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz przemieszczać się za pomocą klawisza “TAB” po aktywowaniu tej funkcji w menu dostępności, umieszczonym na środku po prawej stronie.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. (mbp.makow@op.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 71 42 147 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Biblioteka Główna – Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim, ulica Moniuszki 6

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia  (1 od strony ul. Moniuszki 6, 1 od strony Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim. Do wejścia głównego do budynku od ul. Moniuszki  prowadzi stopień, a następnie aby wejść do siedziby biblioteki 2 stopnie. Pochylnia znajduję przy drugim wejściu od Urzędu Miasta . Brak recepcji, czytelnia znajduje się na piętrze ,do którego prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest parter. W budynku nie znajduje się winda dla niepełnosprawnych. Brak również toalety dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynku znajduję  się ogólnodostępny parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych . Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 jest element tekstowy. Kliknij t

Katalog online:

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim